تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 کرمانمیلگرد آجدار 8 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 8 کرمان
میلگرد آجدار 8 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 8 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 10 کرمانمیلگرد آجدار 10 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 10 کرمان
میلگرد آجدار 10 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 10 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 12 کرمانمیلگرد آجدار 12 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 12 کرمان
میلگرد آجدار 12 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 12 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 14 کرمانمیلگرد آجدار 14 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 14 کرمان
میلگرد آجدار 14 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 14 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 16 کرمانمیلگرد آجدار 16 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 16 کرمان
میلگرد آجدار 16 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 16 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 18 کرمانمیلگرد آجدار 18 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 18 کرمان
میلگرد آجدار 18 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 18 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 20 کرمانمیلگرد آجدار 20 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 20 کرمان
میلگرد آجدار 20 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 20 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 22 کرمانمیلگرد آجدار 22 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 22 کرمان
میلگرد آجدار 22 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 22 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 25 کرمانمیلگرد آجدار 25 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 25 کرمان
میلگرد آجدار 25 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 25 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 28 کرمانمیلگرد آجدار 28 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 28 کرمان
میلگرد آجدار 28 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 28 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 30 کرمانمیلگرد آجدار 30 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و دوم فروردین
میلگرد آجدار 30 کرمان
میلگرد آجدار 30 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 30 کرمان بردسیرموجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید