DMCA.com Protection Status

 

تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 30 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 30 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 30 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 30 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 30 کاوه تیکمه داشموجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید

برای خرید بهترین حفاظ پنجره در نمونه‌‌‌‌های متحرک ،فرفورژه ،مدرن و ساده همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

call us