تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
قیمت میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ یازدهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید

برای خرید بهترین حفاظ پنجره در نمونه های متحرک ،فرفورژه ،مدرن و ساده همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

call us