تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ دوم اردیبهشت
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهوازموجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید

برای خرید بهترین حفاظ پنجره در نمونه های متحرک ،فرفورژه ،مدرن و ساده همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

call us