تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
قیمت میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۳ سی و یکم خرداد
قیمت میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز
+
_
موجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید

برای خرید بهترین حفاظ پنجره در نمونه های متحرک ،فرفورژه ،مدرن و ساده همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

call us