تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 آریان فولادمیلگرد آجدار 8 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 8 آریان فولاد
میلگرد آجدار 8 آریان فولاد
میلگرد آجدار 8 آریان فولادموجود
میلگرد آجدار 10 آریان فولادمیلگرد آجدار 10 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد
میلگرد آجدار 10 آریان فولادموجود
میلگرد آجدار 12 آریان فولادمیلگرد آجدار 12 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد
میلگرد آجدار 12 آریان فولادموجود
میلگرد آجدار 14 آریان فولادمیلگرد آجدار 14 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 14 آریان فولاد
میلگرد آجدار 14 آریان فولاد
میلگرد آجدار 14 آریان فولادموجود
میلگرد آجدار 16 آریان فولادمیلگرد آجدار 16 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد
میلگرد آجدار 16 آریان فولادموجود
میلگرد آجدار 18 آریان فولادمیلگرد آجدار 18 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 18 آریان فولاد
میلگرد آجدار 18 آریان فولاد
میلگرد آجدار 18 آریان فولادموجود
میلگرد آجدار 20 آریان فولادمیلگرد آجدار 20 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 20 آریان فولاد
میلگرد آجدار 20 آریان فولاد
میلگرد آجدار 20 آریان فولادموجود
میلگرد آجدار 22 آریان فولادمیلگرد آجدار 22 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 22 آریان فولاد
میلگرد آجدار 22 آریان فولاد
میلگرد آجدار 22 آریان فولادموجود
میلگرد آجدار 25 آریان فولادمیلگرد آجدار 25 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 25 آریان فولاد
میلگرد آجدار 25 آریان فولاد
میلگرد آجدار 25 آریان فولادموجود
میلگرد آجدار 28 آریان فولادمیلگرد آجدار 28 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 28 آریان فولاد
میلگرد آجدار 28 آریان فولاد
میلگرد آجدار 28 آریان فولادموجود
میلگرد آجدار 30 آریان فولادمیلگرد آجدار 30 آریان فولاد کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 30 آریان فولاد
میلگرد آجدار 30 آریان فولاد
میلگرد آجدار 30 آریان فولادموجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید