تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 8 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 8 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 8 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 8 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 10 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 10 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 10 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 10 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 10 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 12 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 12 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 12 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 12 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 12 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 14 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 14 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 14 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 14 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 14 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 16 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 16 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 16 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 16 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 16 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 18 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 18 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 18 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 18 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 18 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 20 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 20 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 20 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 20 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 20 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 22 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 22 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 22 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 22 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 22 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 25 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 25 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 25 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 25 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 25 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 28 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 28 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 28 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 28 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 28 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 30 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 30 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ بیست و یکم تیر
میلگرد آجدار 30 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 30 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 30 نیشابورموجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید