تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 حسن رودمیلگرد آجدار 8 حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 8 حسن رود
میلگرد آجدار 8 حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 8 حسن رود گیلانموجود
میلگرد آجدار 10 حسن رودمیلگرد آجدار 10حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 10 حسن رود
میلگرد آجدار 10حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 10حسن رود گیلانموجود
میلگرد آجدار 12 حسن رودمیلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 12 حسن رود
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلانموجود
میلگرد آجدار 14 حسن رودمیلگرد آجدار 14 حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 14 حسن رود
میلگرد آجدار 14 حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 14 حسن رود گیلانموجود
میلگرد آجدار 16 حسن رودمیلگرد آجدار 16 حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 16 حسن رود
میلگرد آجدار 16 حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 16 حسن رود گیلانموجود
میلگرد آجدار 18 حسن رودمیلگرد آجدار 18 حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 18 حسن رود
میلگرد آجدار 18 حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 18 حسن رود گیلانموجود
میلگرد آجدار 20 حسن رودمیلگرد آجدار 20 حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 20 حسن رود
میلگرد آجدار 20 حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 20 حسن رود گیلانموجود
میلگرد آجدار 22 حسن رودمیلگرد آجدار 22 حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 22 حسن رود
میلگرد آجدار 22 حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 22 حسن رود گیلانموجود
میلگرد آجدار 25 حسن رودمیلگرد آجدار 25 حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 25 حسن رود
میلگرد آجدار 25 حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 25 حسن رود گیلانموجود
میلگرد آجدار 28 حسن رودمیلگرد آجدار 28 حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 28 حسن رود
میلگرد آجدار 28 حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 28 حسن رود گیلانموجود
میلگرد آجدار 30 حسن رودمیلگرد آجدار 30 حسن رود گیلان کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
میلگرد آجدار 30 حسن رود
میلگرد آجدار 30 حسن رود گیلان
میلگرد آجدار 30 حسن رود گیلانموجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید