DMCA.com Protection Status

 

تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 8 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 8 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 8 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 8 امیرکبیرخزرموجود
میلگرد آجدار 10 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 10 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 10 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 10 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 10 امیرکبیرخزرموجود
میلگرد آجدار 12 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 12 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 12 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 12 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 12 امیرکبیرخزرموجود
میلگرد آجدار 14 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 14 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 14 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 14 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 14 امیرکبیرخزرموجود
میلگرد آجدار 16 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 16 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 16 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 16 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 16 امیرکبیرخزرموجود
میلگرد آجدار 18 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 18امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 18 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 18امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 18امیرکبیرخزرموجود
میلگرد آجدار 20 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 20 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 20 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 20 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 20 امیرکبیرخزرموجود
میلگرد آجدار 22 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 22 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 22 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 22 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 22 امیرکبیرخزرموجود
میلگرد آجدار 25 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 25 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 25 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 25 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 25 امیرکبیرخزرموجود
میلگرد آجدار 28 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 28 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 28 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 28 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 28 امیرکبیرخزرموجود
میلگرد آجدار 30 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 30 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۰ سوم مرداد
میلگرد آجدار 30 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 30 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 30 امیرکبیرخزرموجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید

برای خرید بهترین حفاظ پنجره در نمونه‌‌‌‌های متحرک ،فرفورژه ،مدرن و ساده همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

call us