تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
قیمت میلگرد آجدار 8 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 8 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 8 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 8 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 8 امیرکبیرخزر
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 10 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 10 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 10 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 10 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 10 امیرکبیرخزر
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 12 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 12 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 12 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 12 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 12 امیرکبیرخزر
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 14 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 14 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 14 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 14 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 14 امیرکبیرخزر
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 16 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 16 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 16 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 16 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 16 امیرکبیرخزر
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 18 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 18امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 18 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 18امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 18امیرکبیرخزر
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 20 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 20 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 20 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 20 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 20 امیرکبیرخزر
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 22 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 22 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 22 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 22 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 22 امیرکبیرخزر
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 25 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 25 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 25 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 25 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 25 امیرکبیرخزر
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 28 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 28 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 28 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 28 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 28 امیرکبیرخزر
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 30 امیرکبیرخزرمیلگرد آجدار 30 امیرکبیرخزر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۲ چهارم فروردین
قیمت میلگرد آجدار 30 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 30 امیرکبیرخزر
میلگرد آجدار 30 امیرکبیرخزر
+
_
موجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید

برای خرید بهترین حفاظ پنجره در نمونه های متحرک ،فرفورژه ،مدرن و ساده همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

call us