تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
قیمت میلگرد آجدار 8 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 8 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 8 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 8 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 8 ارگ تبریز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 10 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 10 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 12 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 12 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 12 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 14 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 14 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 14 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 14 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 14 ارگ تبریز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 16 ارگ تبریزمیلگرد آجدار16 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 16 ارگ تبریز
میلگرد آجدار16 ارگ تبریز
میلگرد آجدار16 ارگ تبریز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 18 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 18 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 18 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 18 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 18 ارگ تبریز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 20 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 20 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 22 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 22 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 22 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 22 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 22 ارگ تبریز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 25 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 25 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 28 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 28 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 28 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریز
+
_
موجود
قیمت میلگرد آجدار 30 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 30 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۴۰۱ نهم آذر
قیمت میلگرد آجدار 30 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 30 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 30 ارگ تبریز
+
_
موجود

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز و همچنین حفاظ دیوار با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید

برای خرید بهترین حفاظ پنجره در نمونه‌‌‌‌های متحرک ،فرفورژه ،مدرن و ساده همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

call us