تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 8 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
میلگرد آجدار آذر فولاد امینموجود
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار 10آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 10آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 10آذر فولاد امینموجود
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار 12آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 12آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 12آذر فولاد امینموجود
میلگرد آجدار 16 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار 16آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 16 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 16آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 16آذر فولاد امینموجود
میلگرد آجدار 18 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار 18آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 18 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 18آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 18آذر فولاد امینموجود
میلگرد آجدار 20 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار 20آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 20 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 20آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 20آذر فولاد امینموجود
میلگرد آجدار 22 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار 22آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 22 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 22آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 22آذر فولاد امینموجود
میلگرد آجدار 25 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار 25آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 25 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 25آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 25آذر فولاد امینموجود
میلگرد آجدار 28 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار 28آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 28 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 28آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 28آذر فولاد امینموجود
میلگرد آجدار 30 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار 30آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 30 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 30آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 30آذر فولاد امینموجود
میلگرد آجدار 14 آذر فولاد امینمیلگرد آجدار 14آذر فولاد امین کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۹ هفدهم خرداد
میلگرد آجدار 14 آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 14آذر فولاد امین
میلگرد آجدار 14آذر فولاد امینتماس بگیرید

برای اطلاع از قیمت حفاظ درب آکاردئونی و انواع آردواز با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشید